Cookie beleid ZSC Westerhoven

De website van ZSC Westerhoven is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

ALV

ALV


Aanwezigheidslijst ALV

Presentatie_algemene_ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering ZSC op 30 november 2023

De aanwezigheidslijst en de begeleidende sheets (met o.a. hoofdlijn jaarcijfers) zijn als bijlagen bij de notulen gevoegd.

 

Opening

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt geopend door Peter Verhoeven om 21.39u.
Peter heeft iedereen van harte welkom.
Er worden 32 aanwezige leden op de ALV geteld.
Anke van Son, Wim Verhagen en Winand van Maasakkers hebben zich afgemeld voor de ALV.
Afwezig zonder afmelding: 129 leden.

 

Vaststellen notulen vorige ledenvergadering  

De notulen van de ALV van 3 november 2022 worden door de ALV goedgekeurd.

 

Leden van de vereniging

 • Het aantal leden is redelijk stabiel, de dip in 2020/20221 wordt verklaard door opschoning van de ledenlijst.
 • Het aantal jeugdleden neemt af, maar door verbreding van de activiteiten hebben we meer senioren die ook langer spelend lid blijven; de dames 7-tallen op vrijdagavond en de 45+ op zondag.

Jaarverslag vereniging 2022-2023

 • Er heeft een metamorfose plaatsgevonden in het bestuur met een nieuwe voorzitter
  (Peter Verhoeven), penningmeester (Anke van Son), secretaris (Noud van Beek) en jeugdvoorzitter (Eric van de Palen).
 • De hyperinflatie treft ook onze club. De ALV van vorig jaar heeft een verliesprognose van €20.000 goedgekeurd.
 • Woningbouw op en rond veld 4 wordt concreter; de gemeente is bezig met maken van een (ontwerp)bestemmingsplan.
 • Meer communicatie van het bestuur naar de leden; er worden vanaf dit seizoen nieuwsbrieven digitaal verspreid en verder zijn we gestart met ZSC Club TV. Op een apart beeldscherm in de kantine zie je onder andere het wedstrijdprogramma, de meest recente uitslagen, nieuwsberichten van ZSC en de activiteitenagenda.
 • Nieuwe aanpak in vrijwilligerswerving is nodig, vooral de kantinediensten blijken lastig rond te krijgen. De nieuwe aanpak van het bestuur is het actief vragen van personen om vrijwilligerstaken in de vereniging te verrichten.
 • Gertjan Smolders is gestopt als hoofdtrainer. Gertjan en de rest van de technische staf worden bedankt voor de inzet en het enthousiasme. Stephan de Graef heeft een contract getekend als hoofdtrainer van ZSC1. Eric Daris gaat hem hierbij assisteren.
 • Als club zijn we goed in feestjes vieren en genieten van voetbalsuccessen. Dit blijft één van de belangrijkste dingen op onze vereniging!

 

Jaarverslag jeugd door jeugdvoorzitter Eric van de Palen

 • Eric heeft afgelopen seizoen zijn 1e jaar als jeugdvoorzitter gehad.
 • De jeugd heeft sinds de coronajaren weer een volledig wedstrijdprogramma kunnen draaien.
 • Afgelopen jaar hebben we veel afgelastingen gehad door de weersomstandigheden. Bij de thuiswedstrijden viel dit mee; o.a. door een bewuste keuze om zo laat mogelijk op de wedstrijddag zelf te beslissen of de wedstrijden door kunnen gaan.
 • De volledige jeugd heeft een competitie indeling volgens het meerfase-voetbal.
 • Door indeling op basis van de zogenaamde teamindex blijkt er een eerlijke indeling te ontstaan voor de teams.
 • De JO11 is afgelopen jaar kampioen geworden.
 • Vervelend gedrag op en rond het veld; vooral door de tegenstanders. Er is zelfs contact met KNVB, bestuur tegenpartij en politie geweest.
 • Jack Daris heeft voor alle jeugdwedstrijden een scheidsrechter/spelbegeleider kunnen regelen.
 • Kantinebezetting is en blijft een probleem op zaterdag.
 • Kerstbomen en worstenbroodjesverkoop was wederom een geslaagde activiteit, weliswaar iets minder opbrengst.
 • Bij de jeugdafsluiting heeft de JO18 tegen de selectie gespeeld; dit is vanuit de jeugd voor herhaling vatbaar.
 • Sinds de corona is er weer een kamp voor lagere jeugdteams op het sportpark geweest.

 

Jaarverslag Supportersvereniging

Het financieel verslag is opgesteld door Winand van Maasakkers. Het verslag wordt bij afwezigheid van Winand gepresenteerd door Peter.
Het banksaldo van de supportersvereniging bedraagt op het einde van het boekjaar €12.068,38
Een verlies van €1329,-; vooral door hoge uitgaven voor de laatste wedstrijddag en de jaarlijkse fietstocht.
De supportersvereniging wil investeren in een overkapping aan de kantine; hiervoor is door het bestuur een offerte aangevraagd.
Er is een nieuwe opzet voor de supportersvereniging nodig; Winand stopt als voorzitter van de supportersvereniging. Hij is tevens het enige bestuurslid.


De hulpvraag vanuit het bestuur is dan ook: wie wil de supportersvereniging / activiteitencommissie opnieuw mee vorm te geven? Kom in de commissie!

Jaarverslag financiën                   

Penningmeester Anke van Son is verhinderd en wordt vertegenwoordigd door Peter Verhoeven en Joost van Beek.
Het financieel doel van ZSC is een structureel financieel gezonde vereniging te blijven, zonder de rekening bij de leden neer te leggen.
Dit alles binnen de context van:

 • Uit de pan gerezen energiekosten.
 •  
 • Het steeds moeilijker worden van het vrijwillig organiseren van taken (poetsen, bar etc.).

De aanpak in het 2022-2023 om tot besparingen te komen bestond uit:

 • Geen onnodige abonnementen.
 • Gunstigere verzekeringen.
 • Beter gebruik maken van subsidiepotjes.
 • Goed factuurbeheer: verdeling gemeente en club.
 • Besparen op energieverbruik.
  • Zonnepanelen december 2022.
  • Gasverbruik gehalveerd.
  • Focus op een betaalbaar energiecontract.

De opbrengst van de zonnepanelen zullen 76% van ons jaarverbruik zijn. Dit zelfs bij 20% schaduwverlies.  Op basis van de stroomprijs per 1 jan 2023 is dit een besparing van € 7.898, - per jaar!
De getroffen besparingsmaatregelen voor het gasverbruik zijn succesvol.
Op jaarbasis een besparing van ruim 4.700 m3. Dit betekent bij de gasprijs van 1 jan 2023 een besparing van €8125,-
De energiekosten zijn in het seizoen 22/23 slechts 20,3% gestegen.

Joost van Beek licht de financiële jaarcijfers toe bij afwezigheid van Anke
De voetbalclub verdient geld en in de kantine wordt verlies geleden. Voor het komend jaar zullen we dit moeten uitbalanceren.

De vereniging heeft een verlies geleden van €1864,-
Misschien wordt dit verlies nog kleiner als we een compensatie voor de stijging van de energieprijs krijgen.

De voetbalclub heeft een positief saldo van €3488,-, veelal veroorzaakt door een BOSA-subsidie van bijna €5000,-.
We komen sinds dit seizoen in aanmerking voor de BOSA-subsidie door een verlaging van het drempelbedrag op 1-1-2022.
De eenmalige kosten voor het 95-jarig bestaan zijn geboekt in dit seizoen.
Gas, water en elektra laten een stijging van €900,- t.o.v. het vorige seizoen zien.

De kantine heeft een verlies €4372,- in het seizoen 2022/2023.
De bonus van Inbev is weer terug op het oude niveau, en laat zelfs een stijging zien naar €6750,-.
De kantine is het gehele seizoen geopend geweest, in tegenstelling met het jaar ervoor (corona).
De inkoopprijzen stijgen en verkoopprijzen blijven achter bij deze stijging.
Gas, water en elektra stijgen met ruim €700,-.
We hebben hoge schoonmaakkosten, namelijk €9968,-. De schoonmaak wordt uitbesteed.
In 2022/2023 is geïnvesteerd in een nieuwe geluidsinstallatie, vriezers en een koffieautomaat.

 

 

De jeugd laat een verlies zien van €982,-.
De inkomsten van de contributie stijgen door een verhoging van de contributie.
Gas, water en elektra stijgen met €1200,-.
Voor het jeugdkamp wordt voortaan jaarlijks €1500,- gereserveerd.

De begroting voor het komend jaar wordt goedgekeurd door de ALV.

De aandachtspunten voor het komend seizoen zijn:

 • Aanvragen van compensatiegelden energiecrisis; kunnen oplopen tot €10.000,-.
 • Sponsoring en vrijwillige gelden; denk aan club van 50 en uitbreiden van het aantal reclameborden.
 • Tuchtzaken worden vanaf 2023/2024 weer doorbelast aan de spelers bij een kaart voor commentaar op de leiding of zeer onsportief gedrag. De tuchtzaken bedroegen over het seizoen 2022/2023 bijna €1000,-.
 • We zullen helaas ook een verhoging van de prijzen in kantine krijgen veroorzaakt door de hogere inkoopprijzen. Per 1 januari 2024 zullen we de verkoopprijzen aanpassen.
 • De schoonmaakkosten van de accommodatie kritisch bekijken; eventueel terug naar vrijwilligers bij interesse. De schoonmaak vindt plaats op dinsdag i.p.v. maandag.
 • Op de verduurzaming van de accommodatie komen we later in de ALV terug.

Het voorstel vanuit het bestuur is om de contributie 2024/2025 niet aan te passen, behalve bij de senioren 7-tallen. Deze contributie wordt verlaagd naar €69,-. Zij maken relatief weinig gebruik van de accommodatie.

De hulpvraag vanuit het bestuur:
Vind je het leuk om mee te denken over sponsoren en fondsen? Kom in de op te richten sponsorcommissie!
Martijn Coppens heeft zich reeds aangemeld.

Kascontrole Commissie

De cijfers zijn nog niet gecontroleerd door de kascontrolecommissie. Noud is toegetreden tot het bestuur en wil vervangen worden in de kascontrolecommissie. Daan Neutkens stelt zich beschikbaar.
De kascontrolecommissie bestaat uit Harm Kolen en Daan Neutkens. Zij zullen zo spoedig mogelijk de controle uitvoeren.

Er wordt goedkeuring gevraagd van de ALV voor:

 • Concept jaarcijfers 2022-2023.
 • Begroting 2023-2024.
 • Benoeming kascontrolecommissie en mandaat om conceptcijfers definitief te maken.

De ALV geeft goedkeuring aan het bestuur voor deze 3 punten d.m.v. handgeklap.

 

 

Bouwplannen gemeente Westerhoven-Noord.

De gemeente wil nog dit kalenderjaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen. Dit om te voorkomen dat de plannen getoetst moeten worden aan de nieuwe omgevingswet.
Binnen het bestuur van ZSC is een commissie samengesteld, aangevuld met een klankbord met ervaringsdeskundigen en deskundigen vanuit de KNVB.
We hebben als ZSC een zienswijze ingediend, deze is op aanvraag beschikbaar.
vv ZSC:

 • Is vóór woningbouw
 • Is tegen een bedrijfsvoering op maar 3 velden
 • Heeft zorgen over geluid en licht
 • Heeft zorgen over eventuele groeimogelijkheden

De gemeente beslist, maar wil naar ons luisteren. Ze hebben onze mening gevraagd over de volgende ideeën:

 • 3 velden, 1 kunstgras: niet uitgewerkt door de gemeente.
 • 4 velden (natuurgras): nieuwe veld tussen veld 2 en de N397.
 • Geoptimaliseerd gebruik van huidige drie velden: afgewezen door ZSC.
 • Gecombineerd gebruik korfbalveld: afgekeurd door ZSC.

Goedkeuring aan de ALV gevraagd om: akkoord te gaan met de oplossingsrichting met 4 velden (natuurgras) en de drie andere oplossingsrichtingen af te keuren.
De maatregelen (veiligheid, licht etc.) worden verder uitgewerkt. Huidige situatie is op hoofdlijnen en wordt verder door de gemeente uitgewerkt.
De ALV geeft via een handklap goedkeuring voor de oplossingsrichting met een nieuw 4e veld.

 

Verduurzaming van de accommodatie

De gemeente Bergeijk trekt €1,7 miljoen voor de verduurzaming van 11 sportverenigingen, en deze onafhankelijk te maken van gas voor verwarming van de accommodaties.
De verdeelsleutel voor de investeringen is:

 • 55% door gemeente Bergeijk.
 • 30% door BOSA-subsidie (Rijk).
 • 15% door ZSC Westerhoven.

BOSA-bijdrage stijgt in 2024 naar 40%: vermoedelijk daalt het aandeel voor ZSC dan naar 10%.
We willen alle huidige problemen meenemen in verduurzaming.
De investeringsplannen op onze accommodatie zijn door de gemeente begroot op €328.732,-
We vragen als bestuur goedkeuring om de technische maatregelen verder uit te werken (samen met gemeente en geschikte partners).
Verder vragen we aan de ALV om een maximaal investeringsbedrag van €49.310 vrij te geven, met de volgende kanttekening: een weloverwogen besluit nemen over de technische oplossingen.

De ALV keurt dit investeringsbedrag goed.

De hulpvraag van het bestuur is:
Wie heeft technische kennis over installaties? Help ons mee met de begeleiding van de investeringen en neem plaats in de commissie.  Voorwaarde: technische kennis.

 

Bestuursleden

Noud van Beek is als secretaris toegetreden na de vorige ALV.
Kees Kwinten is aftredend en herkiesbaar als bestuurslid.
Kim Seuntiëns is aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid.

Noud en Kees worden door ALV benoemd in het bestuur.
De ALV geeft ook goedkeuring om de ontstane vacature door het aftreden van Kim, in te vullen.

Kim wordt bedankt voor haar jarenlange inzet voor ZSC en krijgt een bos bloemen van Peter.

 

Rondvraag

Teun Kuijlaars vraagt of de Mexicano snack in het assortiment kan worden opgenomen. We willen als bestuur juist het assortiment verkleinen.

 

Afsluiting door Peter om 22.49u.                                           

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!